โพลชี้ ก.เกษตรฯ ช่วยเกษตรกรยิ้มแก้มบาน
ปชช.ยิ้มแก้มบานเพราะเงินเยียวยาจาก ก.เกษตรฯ
ซูเปอร์โพล เผยเกษตรกรยิ้มแก้มบานหลังนำเงินเยียวยา 5 พันบาทจากกระทรวงเกษตรฯ ไปใช้จ่ายค่าครองชีพ
โพลชี้ ก.เกษตรฯ ช่วยเกษตรกรยิ้มแก้มบาน
เมื่อวันที่ 16 พ.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขเกษตรกร กรณีการแจกเงินเยียวยาของกระทรวงเกษตรช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษาเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค.ที่ผ่านมา
พบเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.5 ถูกใจมาตรการแจกเงินเยียวยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงโควิด-19 ส่วนเกษตรกรร้อยละ 4.5 ระบุว่าไม่ถูกใจ เมื่อถามว่าหากกระทรวงเกษตรฯ ไม่แจกเงินเยียวยาเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด-19 จะเดือดร้อนเป็นทุกข์หรือไม่ พบเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 ระบุว่าเดือดร้อนเป็นทุกข์ ส่วนร้อยละ 8.1 ระบุว่าไม่เดือดร้อน19 (COVID-19)
ที่มา : NEW18 https://www.newtv.co.th/news/56105
กลับสู่หน้าหลัก